Svet leasingu

Som končiacou študentkou vysokej školy a tak, ako všetci budúci absolventi, ani ja som sa nevyhla písaniu záverečnej práce. Moja téma sa venovala leasingu. Okrem knižnej literatúry som sa snažila nájsť nejaké zdroje aj na internete. Jedného dňa, keď som prehliadala internetové stránky s touto problematikou som našla jeden e-book, ktorý sa mi do písania záverečnej práce výborne hodil.

Súvisiaci obrázokTento e-book obsahoval rôzne zaujímavosti zo sveta leasingu. Ako prvé, čo som sa dozvedela bolo to, že leasing môžeme získať buď priamo cez leasingové spoločnosti, alebo nám ho sprostredkujú finančný sprostredkovatelia. Na finančnom trhu aj spoločnosť winners group operuje ako finančný sprostredkovateľ. Zamestnanci spoločnosti Winners Group dokážu sprostredkovať svojim klientom leasing z akejkoľvek oblasti. To znamená, že ak má klient v záujme zaobstarať si nové motorové vozidlo, priestory alebo výrobnú linku, Winners Group mu predstaví všetky možnosti, ako tento predmet získať.

Ďalej som sa z tohto e-booku dozvedela, že v minulosti bol populárny najmä leasing lodí. Kniha ďalej obsahovala informáciu, že leasing taký, ako ho poznáme dnes, bol po prvý krát zadefinovaný v rímskom súkromnom práve už za čias cisára Justiniána. Z histórie leasingu som sa ďalej dozvedela, že vo Veľkej Británii sa stal populárnym nástrojom na financovanie a obstaranie železničných vagónov. Aj prvou registrovanou leasingovou spoločnosťou sa stala tá, ktorá svoju podnikateľskú činnosť nasmerovala práve na obchodovanie s vagónmi a jej názov bol Birmingham Wagon Company. Kniha ďalej opisovala to, kedy došlo k masívnejšiemu využívaniu leasingu. Za zrod leasingu sa považuje USA, a to konkrétne 50. roky 20. storočia. Ďalej som sa v knihe dočítala, že na naše územie prišiel až približne o 10 rokov neskôr.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasingV tomto e-booku tiež boli uvádzané viaceré poučky o tom, čo to vlastne leasing je. Podľa toho, čo som sa v knihe dočítala, možno leasing charakterizovať ako vzťah medzi majiteľom predmetu (leasingová spoločnosť) a tým, kto má o predmet záujem a platí za jeho používanie pravidelné leasingové splátky (nájomca). Tiež ma v knihe zaujalo aj to, že vo väčšine prípadov už po podpísaní leasingovej zmluvy platí prvá splátka, ktorá sa nazýva akontácia a väčšinou jej výška nepresiahne 20 % z celkovej obstarávacej ceny. Následne musí nájomca leasingovej spoločnosti v pravidelných intervaloch splácať leasingové splátky. Rozvrch splácania (dátumy a výška pravidelných splátok) býva dohodnutá hneď na začiatku a nazýva sa tiež leasingový kalendár. Na konci obdobia má nájomca možnosť predmet za zostatkovú cenu odkúpiť a stať sa tak jeho vlastníkom.

Som rada, že sa mi tento e-book dostal pod ruky. Moju záverečnú prácu fakty z neho naozaj obohatili a ja som sa tiež naučila niečo nové.