Prepäťová ochrana a prečo je pre vašu domácnosť dôležitá?

V každej domácnosti nájdeme elektrické spotrebiče, ktoré sa vyskytujú v pomerne veľkom počte. Čím sa počet elektrospotrebičov zvyšuje, zvyšuje sa aj šanca vzniku nepríjemných situácií. A tie sa môžu spájať napríklad s výskytom búrky. V tomto prípade je dôležitá prepäťová ochrana, ktorá vás zachráni v každej nepríjemnej situácii, ktorá sa spája s elektrickým vypätím. Viete, ako funguje a prečo by mala byť súčasťou vašej domácnosti?

Prepäťová ochrana v skratke

Prepäťová ochrana v praxi
Funkcie prepäťovej ochrany

Každý sa snaží, aby elektrické spotrebiče v domácnosti vydržali čo najdlhšie. Občas sa však takejto situácii nedá vyhnúť, dokáže vám však pomôcť prepäťová ochrana. Občas sa jednoducho stane, že sa vám nepodarí určitý elektrický spotrebič naštartovať. Každý spotrebič sa môže dostať do fázy, že napätie prekročí hraničnú hodnotu sieťového napätia. Prepätie môže preniknúť aj do okolitých spotrebičov, na základe čoho môže dôjsť k ich poškodeniu. Prepätie dokáže zničiť aj tie najcitlivejšie elektronické prvky, ktoré sa nachádzajú v spínacom obvode daného elektrospotrebiča. Ak sa aj vy chcete vyhnúť tejto nepríjemnej situácii, prepäťová ochrana bude pre vás ako stvorená.

Prečo je prepäťová ochrana dôležitá?

Prepäťová ochrana slúži na ochranu elektrických spotrebičov. Predstavuje ochranný prvok, ktorý chráni pred prepätím. Medzi základné ochranné prvky patrí napríklad varistor alebo plynový odvádzač. Ich hlavná funkcia spočíva v odvode prepätia do zeme a aby bolo zabezpečené to, aby sa vysoké napätie nedostalo k elektrickým spotrebičom. Chráni však len tie prístroje, v ktorých bezprostrednom okolí sa nachádza prepäťová ochrana. K prepätiu dochádza najčastejšie po zasiahnutí bleskom. Najčastejšie bývajú poškodené malé elektrické spotrebiče, akými sú napríklad kávovary, televízor, počítač alebo routery. Vznik takejto situácie sa zvyšuje hlavne v lete, kedy dochádza k častejšiemu výskytu búrok. Z roka na rok počet elektronických prístrojov v našich domácnostiach narastá. Tak isto narastá aj ich cena. Aj keď je možno vaša domácnosť poistená, nie všetky poistky sú uzatvorené aj na vznik tejto situácie. A viete si predstaviť, že musíte s vašou poisťovňou zjednávať nárok na finančné odškodnenie? Vďaka prepäťovej ochrane si môžete byť istý tým, že aj v prípade takejto situácie budú vaše elektrospotrebiče neustále chránené. Ak vás táto problematika zaujíma, navštívte stránku http://www.legrand.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácii o prepäťovej ochrane. Doprajte aj vy vašich elektrospotrebičom čo najdlhšiu životnosť a vyvarujte sa ich poškodeniu!