Tupozrakosť u detí – ako ju dostať do normálu?

Prostredníctvom očí skúmame okolitý svet už do narodenia. Vďaka nim dokážeme rozoznať farby, predmety či osoby. Je preto mimoriadne dôležité, aby bol zrak v poriadku. A to najmä u detí. Počas rastu sa však môžu vyskytnúť očné chyby, ktoré zrakovému rozvoju a následne vnímaniu bránia. Jednou z nich je aj tupozrakosť. Zjednodušene povedané ide o zníženie zrakovej ostrosti jedného alebo oboch očí. Táto zraková chyba je však častokrát prítomná bezpríznakovo. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako je možné ju odhaliť a ako s ňou bojovať. 

Všímajte si aj nepatrné prejavy

Tupozrakosť má svoje príčiny
Vhodné cviky na odstránenie tupozrakosti

Tupozrakosť nepatrí medzi tie najviditeľnejšie zrakové chyby a preto musíme byť obozretný. Jej podstata spočíva v tom, že mozog začne používať obraz výlučne zo zdravého oka a to „postihnuté“ čiastočne alebo úplne vyradí. Tým oko slabne, čím samozrejme vzniká problém. Podľa odborníkov ide tupozrakosť, alebo inak nazývaná aj amblyopia, ruka v ruke so škúlením, no nie je tomu vždy tak. Preventívne prehliadky u detského očného lekára by preto mali byť samozrejmosťou. Túto zrakovú chybu môžu odhaliť rodičia alebo odborník. Medzi najčastejšie prejavy patrí napríklad nakláňanie hlavy do strany, žmúrenie jedného oka, strata priestorovej orientácie a podobne. Očný lekár však disponuje rôznymi testami, na základe ktorých je možné tupozrakosť stanoviť jednoznačne. Je potrebné si uvedomiť, že zrak dieťaťa sa vyvíja približne do 9. roku života. Do tohto veku je možné túto očnú chybu odstrániť úplne, no v neskoršom veku je možné ju len korigovať. 

Čo vás čaká u očného lekára?

V prvom rade musí lekár tupozrakosť diagnostikovať. Čím skôr si na svojom dieťati všimnete prejavy, tým skôr by ste mali vyhľadať odborníka. Liečba sa stanoví na základe stupňa postihnutia oka. Najčastejšie sa pri liečbe využívajú dioptrické okuliare, pričom zdravé oko sa zakryje. Slabšie oko tým musí vyvinúť viac námahy a následne sa ostrosť zlepšuje. Využívajú sa tiež takzvané pleoptické cvičenia, ktoré sú mimoriadne účinné. Tupozrakosti je však potrebné venovať veľa pozornosti. Nezmizne totiž zo dňa na deň a tak sa dieťa i vy ako rodič musíte vybaviť istou dávkou trpezlivosti. Viac o tupozrakosti dozviete na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin.